small 1

PATIENT
INFO

RECOMMENDED
VACCINATIONS

PATIENT
PORTAL

KONTAKT


PERSONEL

Personel

MAGDALENA D. - Asystentka Administracyjna

EMILIA - Asystentka Medyczna

ANETA P. - Asystentka Medyczna i Dyplomowana Pielęgniarka

JULIA F. -Asystentka Medyczna

KATARZYNA S. - Specjalista rozliczeń medycznych