small 1

PATIENT
INFO

RECOMMENDED
VACCINATIONS

PATIENT
PORTAL

KONTAKT


PRZYDATNE LINKI

PONIŻEJ ZNAJDUJE SIĘ LISTA REKOMENDOWANYCH SPECJALISTÓW:

Alergolog dziecięcy:

Dermatolog dziecięcy:

Laryngolog dziecięcy:

Neurolog dziecięcy:

Okulista dziecięcy:

Strony internetowe pomocne w uzyskaniu dodatkowych informacji:

Ośrodki pomocy ofiarom przemocy w rodzinie: