small 1

PATIENT
INFO

RECOMMENDED
VACCINATIONS

PATIENT
PORTAL

KONTAKT


ZATRUCIA OŁOWIEM

Dzieci między 9 a 36 miesiącem życia narażone są na zatrucie ołowiem, ponieważ wkładają wszystko do buzi. Gwałtowny wzrost i rozwój dziecka w tym wieku powoduje, że są one bardziej wrażliwe na zatrucia ołowiem.

Ograniczenie kontaktu dziecka z ołowiem jest najlepszym sposobem zapobiegania zaburzeniom rozwojowym i poznawczym związanym z zatruciem ołowiem. Dostosowanie się do poniższych wskazówek pomoże zmniejszyć narażenie dziecka na ołów.

  • Należy trzymać dziecko z daleka od łuszczęcej się farby i napraw domowych, które mogą odsłonić farbę ołowiową.
  • Trzeba poinformować właściciela domu o łuszczącej się farbie. Jeżeli właściciel domu nie naprawi danego problemu należy niezwłocznie zadzwonić pod numer telefonu 311.
  • Niezbędne jest częste mycie zabawek, rąk, smoczków, butelek, oraz innych przedmiotów, które dziecko wkłada często do buzi.
  • Często należy myć podłogi, okna oraz miejsca gdzie łatwo zbiera się kurz.
  • Nie używać ziół i kosmetyków zagranicznych, które mogą zawierać ołów.
  • Zachować ostrożność przy używaniu przypraw, słodyczy, zabawek i biżuterii zagranicznych. Przedmioty te mogą zawierać ołów.
  • Używać wyłącznie zimnej wody z kranu do celów spożywcych, spuszczając ją przez conajmniej minutę przed użyciem .
  • Unikajmy kontaktu dzieci z ubraniami i narzędziami członków rodziny, którzy pracują na budowie lub w hydraulice. Należy prać ubrania robocze oddzielnie od reszty ubrań. Wskazane jest zdejmowanie butów roboczych przed wejściem do domu.

Zachowaj ostrożność podczas remontu domu, aby nie rozpylać kurzu zawierajacego ołów. Po więcej informacji na temat bezpiecznych metod pracy przy ołówiu dzwoń pod numer 311.