Linki

Poniżej znajduje się lista rekomendowanych specjalistów:

 

Alergolog dziecięcy:

Violetta Zaleska, M.D. http://allergyandasthmamd.com

Monika Woroniecka, M.D. http://www.allergist4u.yourmd.com

 

Dermatolog dziecięcy:

Tamara Moss, M.D. http://www.mossderm.com

Michael Shapiro, M.D. http://www.vanguarddermatology.com/michael-shapiro/

 

Laryngolog dziecięcy:

Shai Shinhar, M.D. http://www.shaishinharmd.com/

 

Neurolog dziecięcy:

Rami Grossmann, M.D. http://childbrain.com

 

Okulista dziecięcy:

Eric Lichtenstein, M.D. http://www.pediatriceyemd.com/

 

Ortopeda dziecięcy:

Edward Toriello, M.D. http://www.orthodoc.aaos.org/toriello

 

Strony internetowe pomocne w uzyskaniu dodatkowych informacji:

http://www.health.state.ny.us - Nowojorski Departament Zdrowia i Higieny;

http://www.cdc.gov - Centrum Kontroli I Zapobiegania Chorobom Zakaźnym;

http://www.healthychildren.org - Amerykańska Akademia Pediatryczna;

http://www.maimonidesmed.org - Centrum Medyczne Maimonides;

http://www.cdc.gov/vaccines/pubs/vis/default.htm - Informacje dotyczące szczepień;

http://www.nyc.gov/html/doh/html/living/cir-home.shtml - Miejski Rejestr Szczepień;

http://www.apa.org - Amerykańskie Stowarzyszenie Psychologów.

 

Jeżeli masz pytania dotyczące konkretnych chorób lub dolegliwości prosimy odwiedzic: http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/druginformation.html

 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/patientinstructions/000043.htm - Materiały dotyczące astmy i urzadzenie do pomiaru szczytowego natężenia przepływu wydechowego

http://www.nhlbi.nih.gov/guidelines/asthma/asthma_qrg.pdf - Wskazówki dotyczące astmy

http://www.cdc.gov/asthma/tools_for_control.htm - Materiały dotyczące astmy

http://www2.aap.org/obesity/families.html?technology=1 - Materiały dotyczące otyłości

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/obesityinchildren.html - Materiały dotyczące otyłości

http://www.nyc.gov/html/doh/downloads/pdf/csi/csi-ped-obesity-coach-card.pdf - Materiały dotyczące otyłości - Rodzic jako trener

http://www2.niddk.nih.gov/ - Materiały dotyczące cukrzycy

http://www.mountsinai.org/patient-care/service-areas/psychiatry/areas-of-care/eating-and-weight-disorders-program/about-eating-and-weight-disorders - Schorzenia związane z zaburzeniami odżywiania (Anoreksja, Bulimia i otyłość)

http://www.helpguide.org/mental/quit_smoking_cessation.htm - Rzucanie palenia

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000813.htm - Materiały dotyczące alergicznego nieżytu nosa

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMH0002494 - Materiały dotyczące autyzmu

http://www.autismspeaks.org - Materiały dotyczące autyzmu

http://www.brightfuturesforfamilies.org/home.shtml - Informacje o rozwoju dziecka- Bright future.

http://www.thecandidadiet.com/fighting-childhood-obesity-with-diet-nutrition-and-exercise - Materiały dotyczące otyłości

http://www.nyc.gov/html/doh/downloads/pdf/smoke/smoke-quit-to-save.pdf - Rzucanie palenia

http://www.nyc.gov/html/doh/downloads/pdf/smoke/smoke-quit-smoking-coaching-guide.pdf - Rzucanie palenia

 

NYS Smokers’ Quitline Services1-866-697-8487

 

Domestic Violence Hotline (Przemoc w rodzinie) 1-800-621-HOPE (4673)

 

Help for emotional and substance abuse problems (Pomoc w przypadkach nadużywania alkoholu i przemocy psychicznej) 1-800-LIFENET (800-543-3638)

 

24 hours hotline of the National Suicide Prevention Lifeline (24 godzinna linia wsparcia dla samobójców) 1-800-273-8255

 

Ośrodki pomocy ofiarom przemocy w rodzinie:

Sanctuary for Families http://www.sanctuaryforfamilies.org

Family Justice Center http://www.nyc.gov/html/ocdv/html/help/fjc.shtml

 

Hanna Lesicka, MD, FAAP
Hanna Lesicka, MD, FAAP
NCQA Seal NCQA Seal

NCQA is a private, non-profit organization dedicated to improving health care quality. www.ncqa.org